FOTOKURSI

Kaut arī digitālā fotoaparāta aprīkojums ļauj spiest slēdzi daudz nedomājot un uzticoties aparāta automātiskajiem iestatījumiem, beiži izrādās, tas mūs neapmierina.