SIA “SBArt” privātuma politika

Šajā privātuma politikā, turpmāk tekstā – Politika, ir aprakstīta kārtība, kādā SIA “SBArt”, turpmāk tekstā – SBArt, apstrādā personas datus.

Šī Politika ir piemērojama, ja Klients izmanto, ir izmantojis vai ir izteicis vēlēšanos izmantot SBArt sniegtos pakalpojumus, vai ir citā veidā saistīts ar SBArt sniegtajiem pakalpojumiem, tai skaitā attiecībās ar Klientu, kas nodibinātas pirms šīs Politikas spēkā stāšanās.

Šī Politika var attiekties arī uz datu apstrādi, ko SBArt veic ar mērķis informēt Sabiedrību par nozīmīgiem notikumiem.

Turpinājums šeit:

http://sbart.lv/privatuma-politika/